slovensko.sk
MENU
Modul pomoc EÚ poskytuje informácie o poskytnutých finančných príspevkoch financovaných zo zdrojov EÚ zo systému ITMS v prehľadnej podobe na jednom mieste. 
 
Pre laickú a odbornú verejnosť modul poskytuje:
  • vyhľadávanie a detailné informácie o projektoch podľa rôznych vyhľadávacích kritérií
  • štatistiky poskytnutých finančných príspovkov podľa rôznych voliteľných pohľadov
  • dáta dostupné aj na API ITMS

Pre riadiace a sprostredkovateľské orgány modul umožňuje:
  • zverejňovať údaje o programoch, výzvach, projektoch v rozsahu a štruktúre podľa konkrétneho programu, alebo výzvy a rozhodnutia poskytovateľa
  • vyhľadávanie a štatistiky projektov, výziev a programov vrátane analýzy prekrývania sa výdavkov
  • doplňať údaje o projektoch a programoch o rôzne informácie ako napr. údaje o rizikách projektov s možnosťou následnej analýzy a vyhodnocovania rizík pre potreby riadenia rizík čerpania, kontrahovania, dosahovania výsledkov a pod. 
 
Modul poskytuje ústredným orgánom štátnej správy nástroj na naplnenie úloh, vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č 695/2010 Z. z. na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu a iniciatívy pre otvorené vládnutie a zároveň úlohu C.6 uznesenia Vlády SR č. 59. 
 
Pokiaľ hľadáte informácie informácie o poskytnutých dotáciách financovaných zo zdrojov verejnej správy, nájdete ich v Module dotačných schém (TU).
 
Modul pomoc EÚ je momentálne v pilotnej prevádzke a obsahuje dáta prograového obdobia 2007-2013 zo systému ITMS. Rozsah dodaných dát jednotlivými poskytovateľmi je možné sledovať v záložke „Počet projektov podľa OP“.
 
 
 Tlač obsahu  Rozšíriť  Zúžiť