slovensko.sk
MENU
Dátové centrum pre VaV - K
CVTI SR
00151882
Slov.infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
Výpočtové stredisko SAV
00398144
Skvalitnenie technickej infraštruktúry SHMÚ
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
Využitie systému PACS vo výskume a vývoji
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
Vybud.lab.magnet.rezonancie pre kardiovask.výskum
UPJŠ v KE
00397768
Dobud.centra excelentnosti alpínskeho výskumu v SR
Žilinska univerzita v Žiline
00397563
Obnova a budovanie techn.infraštruk.výs a výv.ÚKE
UKE SAV
00679119
Modernizácia a dobudovanie VaV infraštr.- polymery
STU Bratislava
00397687
Dobudovanie infraštruktúry hydrolog.výs. staníc
Ústav hydrológie SAV
00166600
Modernizácia vedecko-realizačného pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
 Tlač obsahu  Rozšíriť  Zúžiť