slovensko.sk
MENU

Zoznam zverejnených služieb

Pre úplné zobrazenie poskytovaných služieb je nutné prihlásiť sa pod patričným oprávnením.

>> Poskytovanie ITMS Open Data v definovaných pohľadoch
Služba „Poskytovanie ITMS Open Data v definovaných pohľadoch“ slúži pre poskytovanie informácií o čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov vo vopred definovaných pohľadoch. Prístup je povolený autentifkovaným aj neautentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID karty.

>> Poskytovanie dát z ITMS Open Data v otvorených formátoch
Služba „Poskytovanie dát z ITMS Open Data v otvorených formátoch“ slúži pre poskytovanie informácií o čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov v dynamicky konfigurovateľných analytických formátoch. Prístup je povolený autentifikovaným, aj neautentifikovaným používateľom (subjektom). Autentifikácia je vyžadovaná prostredníctvom prihlásenia na ÚPVS a autentifikačného prostriedku eID karty.
 Tlač obsahu  Rozšíriť  Zúžiť