slovensko.sk
MENU

Modul dotačných schém poskytuje informácie o poskytnutých dotáciách financovaných zo zdrojov verejnej správy v prehľadnej podobe na jednom mieste.

Pre laickú a odbornú verejnosť modul poskytuje: 

  • vyhľadávanie a detailné informácie o projektoch financovaných z dotačných schém podľa rôznych vyhľadávacích kritérií
  • štatistiky poskytnutých dotácií podľa rôznych voliteľných pohľadov
 
Pre poskytovateľov dotácií modul umožňuje zverejňovať dotačné schémy vrátane všetkých žiadostí, projektov, prípadne vyúčtovaní dotácií v rozsahu a štruktúre podľa konkrétnej dotačnej schémy a rozhodnutia poskytovateľa.
 
Modul poskytuje ústredným orgánom štátnej správy nástroj na naplnenie úloh vyplývajúce z uznesenia vlády SR č 695/2010 Z. z. na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu a iniciatívy pre otvorené vládnutie a zároveň úlohu C.6 uznesenia Vlády SR č. 59 (zverejniť dostupná dáta o využívaní definovaných fondov a dotačných schém).
 
Pokiaľ hľadáte informácie o projektoch zo štrukturálnych fondov, nájtete ich v Module Pomoc EÚ (TU), ktorý čerpá dáta zo systémov ITMS.
 
Viac informácií o module dotačných schém nájdete v používateľskej príručke (PDF 1,42 MB) a príručke pre poskytovateľov (PDF 2,47 MB).
 
Modul dotačných schém je momentálne v pilotnej prevádzke a obsahuje dáta sprístupnené jednotlivými ministerstvami. Rozsah dodaných dát jednotlivými poskytovateľmi je možné sledovať v záložke "Rozsah zverejnených údajov" a „Rozsah dodaných dát“.
 
 
 Tlač obsahu  Rozšíriť  Zúžiť