Prejsť na obsah

Oznam

Zapojte sa do konzultácie požiadaviek na nový open data portál.

Portál otvorených dát

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby je správcom portálu data.gov.sk, ale nezodpovedá za údaje jednotlivých poskytovateľov a vlastníkov dát.

Nové videonávody:

Inštruktážne videonávody obsahujú titulky s popisom jednotlivých krokov.

Príručka používateľa katalógu otvorených údajov

Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy

Podporná aplikácia pre povinné osoby na stiahnutie v časti Nástroje.

WIKI.

Upozornenie pre povinné osoby

Na prihlásenie povinnej osoby na portál otvorených dát a na úspešné zverejnenie datasetov je potrebné, aby povinná osoba:

Školenie pre zamestnancov verejnej správy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ako podriadená organizácia Úradu vlády SR v mene Úradu vlády SR na základe schváleného uznesenia vlády SR č. 104/2017 zabezpečila realizáciu úlohy B.3. Školenie pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy bolo uskutočnené dňa 15.12.2017 v priestoroch Úradu vlády SR. Školenia sa zúčastnilo 39 zamestnancov verejnej správy. Školenie pre zamestnancov verejnej správy bolo v zmysle schváleného uznesenia vlády SR č. 104/2017 prvé, úvodné školenie, na ktorom boli zamestnanci verejnej správy oboznámení s témou Open data na základe schváleného materiálu Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy a k nemu schválenému prislúchajúcemu uzneseniu vlády SR č. 346/2017. Zamestnanci verejnej správy boli ďalej oboznámení s plnením úlohy B.14 Vykonať dátový audit, s nastavením prístupov na účely správy datasetov na portáli otvorených dát a taktiež o používaní portálu data.gov.sk a zverejňovaní datasetov v centrálnom katalógu údajov. Prezentácie zo školenia:

Pre viac informácií kontaktujte operátorov Ústredného kontaktného centra prostredníctvom kontaktného formulára alebo na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h.