Prejsť na obsah

Oznam

Dočasné obmedzenie prihlasovania na portáli

Vážení používatelia, dňa 25. 7. 2017 v čase od 20.00 do 24.00 h môže dochádzať k dočasnému obmedzeniu prihlasovania sa na portál data.gov.sk. Za spôsobené obmedzenie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Portál otvorených dát

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR.

Nové videonávody:

Inštruktážne videonávody obsahujú titulky s popisom jednotlivých krokov.

Upozornenie pre povinné osoby

Na prihlásenie povinnej osoby na portál otvorených dát a na úspešné zverejnenie datasetov je potrebné, aby povinná osoba:

Pre viac informácií kontaktujte operátorov Ústredného kontaktného centra prostredníctvom kontaktného formulára alebo na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h.