Prejsť na obsah

Portál otvorených dát

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR.

Upozornenie pre povinné osoby

Na prihlásenie povinnej osoby na portál otvorených dát a na úspešné zverejnenie datasetov je potrebné, aby povinná osoba:

  • mala zriadenú elektronickú schránku na ústrednom portáli www.slovensko.sk,
  • osoba oprávnená na zastupovanie povinnej osoby mala udelený rozsah oprávnenia (tzv. rolu) „Systémy IIS eDemokracia“ (kód: R_EDEMOKRACIA_EDEM_USER). Rolu je oprávnenej osobe možné udeliť v závislosti od toho, či sa bude na portál prihlasovať prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom alebo prostredníctvom GRID karty zadaním prihlasovacieho mena, hesla a pozície z GRID karty. Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou v prípade prihlasovania sa na portál prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. Návod na udelenie prístupu oprávnenej osobe v prípade prihlasovania sa na portál prostredníctvom GRID karty
  • mala dátovým kurátorom pridelenú rolu na účely zverejňovania datasetov. O pridelenie roly na zverejňovanie datasetov je možné požiadať prostredníctvom elektronickej služby „Prideľovanie roly na zverejňovanie datasetov“. Na úspešné zobrazenie a spracovanie žiadosti je potrebné byť prihlásený na portál v zastúpení povinnej osoby.

Pre viac informácií kontaktujte operátorov Ústredného kontaktného centra prostredníctvom kontaktného formulára alebo na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h.