Prejsť na obsah

Dôležitý oznam Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o prechode na nový portál otvorených údajov data.slovensko.sk a o odstavení súčasného portálu data.gov.sk.

Dátová kancelária MIRRI SR si Vás dovoľuje informovať, že od dňa 11.12.2023 je Národný katalóg otvorených dát (data.slovensko.sk), dodaný projektom Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov, nasadený do produkčného prostredia. Keďže mnoho OVM aktuálne publikuje otvorené údaje na základe svojich projektových povinností spojených s ukončením súčasného programového obdobia, možnosť publikovať otvorené údaje v rámci súčasného portálu otvorených údajov data.gov.sk ostáva dočasne zachovaná. Tento stav bude platiť až do 23.2.2024, po ktorom bude už staré riešenie na publikovanie otvorených údajov neprístupné.

Do tejto doby je možné používať nový portál otvorených dát v testovacom režime. Akékoľvek pridané otvorené údaje na novom portáli data.slovensko.sk budú každý deň až do zneprístupnenia starého riešenia vymazávané. Nový webový portál o tejto skutočnosti informuje.

Od 23.2.2024 bude súčasný portál data.gov.sk nedostupný a doména data.gov.sk bude presmerovaná na nový portál data.slovensko.sk. Nový portál bude kvôli synchronizácii údajov pripravený na zapisovanie od 26.2.2024. Od tohto dátumu sa už otvorené údaje budú zapisovať len do nového portálu data.slovensko.sk.

Datasety z pôvodného portálu data.gov.sk budú prenesené na data.slovensko.sk. Pôvodné URL linky datasetov nebudú funkčné. Na novom portáli bude zverejnený postup, ako sa na novom portáli dostať k datasetu, ktorý bol pôvodne zverejňovaný na data.gov.sk.

Poznámky:

  • Prihlasovanie do portálu pre správcov otvorených údajov OVM bude možné výhradne s elektronickým občianskym preukazom, alebo mobilným kľúčom cez aplikáciu Slovensko v mobile. Prihlásenie prostredníctvom GRID karty už nebude podporované.

  • Prvé prihlásenie do portálu data.slovensko.sk je podmienené získaním pozývacieho linku. Pre jeho získanie kontaktujte dátového kurátora Vašej organizácie. Pokiaľ Vaša organizácia nemá zriadenú túto rolu, adresujte Vašu požiadavku na email: opendata@mirri.gov.sk.

  • Informácie spojené s technickou podporou publikácie otvorených údajov sú dostupné na adrese podpora.data.slovensko.sk (napríklad manuálna a automatizovaná katalogizácia datasetov, nájdenie pôvodných datasetov, rozdiely pôvodného a nového portálu a iné).

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu

Tím Otvorené údaje Dátová Kancelária MIRRI

Oznam

Zapojte sa do konzultácie požiadaviek na nový open data portál.

Portál otvorených dát

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby je správcom portálu data.gov.sk, ale nezodpovedá za údaje jednotlivých poskytovateľov a vlastníkov dát.

Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát

Pred podaním Návrhu na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát vám odporúčame prezrieť požiadavky od iných používateľov, či už niekto iný nežiadal o tie isté údaje. Ak už evidujeme takú požiadavku, máte možnosť pridať hlas za zvýšenie jej priority, čím pomôžete sebe, ale aj iným záujemcom k zverejneniu údajov cez Požiadavky používateľov

Nové videonávody:

Inštruktážne videonávody obsahujú titulky s popisom jednotlivých krokov.

Príručka používateľa katalógu otvorených údajov

Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy

Podporná aplikácia pre povinné osoby na stiahnutie v časti Nástroje.

WIKI.

Upozornenie pre povinné osoby

Na prihlásenie povinnej osoby na portál otvorených dát a na úspešné zverejnenie datasetov je potrebné, aby povinná osoba:

Školenie pre zamestnancov verejnej správy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ako podriadená organizácia Úradu vlády SR v mene Úradu vlády SR na základe schváleného uznesenia vlády SR č. 104/2017 zabezpečila realizáciu úlohy B.3. Školenie pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy bolo uskutočnené dňa 15.12.2017 v priestoroch Úradu vlády SR. Školenia sa zúčastnilo 39 zamestnancov verejnej správy. Školenie pre zamestnancov verejnej správy bolo v zmysle schváleného uznesenia vlády SR č. 104/2017 prvé, úvodné školenie, na ktorom boli zamestnanci verejnej správy oboznámení s témou Open data na základe schváleného materiálu Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy a k nemu schválenému prislúchajúcemu uzneseniu vlády SR č. 346/2017. Zamestnanci verejnej správy boli ďalej oboznámení s plnením úlohy B.14 Vykonať dátový audit, s nastavením prístupov na účely správy datasetov na portáli otvorených dát a taktiež o používaní portálu data.gov.sk a zverejňovaní datasetov v centrálnom katalógu údajov. Prezentácie zo školenia:

Pre viac informácií kontaktujte operátorov Ústredného kontaktného centra prostredníctvom kontaktného formulára alebo na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h.