Prejsť na obsah

Oznam

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ako podriadená inštitúcia Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle schváleného Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 346/2017 zo dňa 24. 7. 2017 predkladá návrh úlohy B.12 „Navrhnúť metodiku k časovému harmonogramu vytvárania a sprístupňovania datasetov“. K predmetnému návrhu metodiky môžu zasielať povinné osoby a zástupcovia odbornej verejnosti podnety a doplnenia na e-mailovú adresu pk@nases.gov.sk do 29. 9. 2017.

Portál otvorených dát

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR.

Nové videonávody:

Inštruktážne videonávody obsahujú titulky s popisom jednotlivých krokov.

Upozornenie pre povinné osoby

Na prihlásenie povinnej osoby na portál otvorených dát a na úspešné zverejnenie datasetov je potrebné, aby povinná osoba:

Pre viac informácií kontaktujte operátorov Ústredného kontaktného centra prostredníctvom kontaktného formulára alebo na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h.