Revízia: f45f8fe6-44b6-4b1c-ad3f-588d3955f4d8

Autor: Slovenská správa ciest

Časová značka: 13:38, 21 Február, 2019

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2017

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny