Revízia: 27edba6d-a3fc-4224-9d5c-4f6dd2694e60

Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Časová značka: 11:31, 27 Marec, 2018

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt statisticka-sprava-o-medzinarodnej-ochrane

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny