Revízia: 1f012ffc-df93-45be-ade3-5e38d49a1f1f

Autor: Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Časová značka: 10:25, 29 November, 2022

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-objednavok-2022-10-31

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny