Revízia: 0173dba3-7b97-420b-84ce-9fe0843fc071

Autor: Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Časová značka: 09:42, 29 November, 2022

Log správa:

REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-objednavok-2022-09-30

Zmeny

Datasety

Dataset Tagy

Skupiny