História revízie

Revízia Časová značka Autor Entita Log správa
448317... 04:42, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
749660... 04:42, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
027bec... 04:42, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
2c834d... 04:41, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
2607be... 04:41, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
62aeca... 04:41, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
b44f94... 04:41, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
7746ff... 04:40, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
b8f726... 04:40, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
b3785f... 04:40, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
83c103... 04:40, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
6e7f94... 04:39, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
1a872f... 04:39, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
23d590... 04:39, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
be1e06... 04:39, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
326a0a... 04:38, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
617ac9... 04:38, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
94dc9b... 04:38, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
ee7d8a... 04:38, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
767a38... 04:38, 25 Jún, 2022 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8