História revízie

Revízia Časová značka Autor Entita Log správa
24e21e... 02:15, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries - geografická reprezentácia ulíc - cestné úseky REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-geodata
6fc0d3... 00:52, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register vchodov (orientačných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-vchodov
3d5d80... 00:52, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register budov (súpisných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-budov
f1ea89... 00:52, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register bytov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-bytov
4cc5ed... 00:51, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register ulíc REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-ulic
673447... 00:51, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci
a9eaff... 00:51, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-obci
505aed... 00:50, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register okresov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-okresov
c4af48... 00:50, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries - Register krajov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-krajov
a10ba3... 00:43, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-obci
8fbd11... 00:43, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-obci
dcdf7b... 00:42, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register vchodov (orientačných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-vchodov
d67c48... 00:42, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register vchodov (orientačných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-vchodov
1a263a... 00:42, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries - Register krajov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-krajov
947d4c... 00:42, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries - Register krajov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-krajov
ef65eb... 00:42, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register ulíc REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-ulic
903760... 00:42, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register ulíc REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-ulic
f459f3... 00:42, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register bytov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-bytov
9e742c... 00:41, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register bytov REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-bytov
87cd9e... 00:41, 25 September, 2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register častí obcí REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-casti-obci