História revízie

Revízia Časová značka Autor Entita Log správa
571383... 04:40, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
4b430d... 04:40, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
ace9f7... 04:40, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
b50815... 04:40, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
6f4302... 04:40, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
de1607... 04:40, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Zoznam tlačí pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt bills-for-8
23fffc... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
586309... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
9ba0a6... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
71001c... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
441802... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
181447... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
c64c38... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
a2364c... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
510d79... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
4b8ac0... 04:25, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Programy schôdzí 8. volebného obdobia REST API: Aktualizovať objekt meetings-program-for-8
24855a... 04:10, 7 August, 2020 Kancelária Národnej rady SR Zoznam poslancov pre 8. volebné obdobie REST API: Aktualizovať objekt mps-for-8
b9446e... 03:37, 7 August, 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register vchodov (orientačných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-vchodov
675ddf... 03:37, 7 August, 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register vchodov (orientačných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-vchodov
a6ec73... 03:37, 7 August, 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register Adries - Register vchodov (orientačných čísiel) REST API: Aktualizovať objekt register-adries-register-vchodov