História revízie

Revízia Časová značka Autor Entita Log správa
958997... 13:52, 14 November, 2019 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zoznam OVM s aktivovanou elektronickou schránkou REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
71a028... 13:51, 14 November, 2019 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zoznam OVM s aktivovanou elektronickou schránkou REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
9e16d1... 13:46, 14 November, 2019 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zoznam OVM so schránkou aktivovanou na doručovanie, ktoré majú materskú identitu REST API: Aktualizovať objekt zoznam-identit-ivs-so-stavom-schranky-deliverable-ktore-maju-matersku-identitu
3e72e2... 13:45, 14 November, 2019 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zoznam OVM so schránkou aktivovanou na doručovanie, ktoré majú materskú identitu REST API: Aktualizovať objekt zoznam-identit-ivs-so-stavom-schranky-deliverable-ktore-maju-matersku-identitu
780566... 13:35, 14 November, 2019 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Počet zriadených elektronických schránok REST API: Aktualizovať objekt upvs-schranky-pocet
435752... 13:33, 14 November, 2019 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Počet zriadených elektronických schránok REST API: Aktualizovať objekt upvs-schranky-pocet
e29faa... 11:31, 14 November, 2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štatistika návštevnosti a tržieb Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici REST API: Aktualizovať objekt statistika-navstevnosti-a-trzieb-slovenskeho-banskeho-muzea-v-banskej-stiavnici
32501c... 08:21, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Prehľad úspešných projektov SARIO
42ded6... 08:19, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Investičná pomoc v gescii MH SR
c22302... 08:13, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Zoznam MH SR využívaného otvoreného softvéru
c7cd51... 08:11, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Zoznam subjektov, ktorým bolo schválené poskytnutie investičnej pomoci alebo investičných stimulov
e40805... 08:08, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Prehľad podnikateľských subjektov, ktorým bolo schválené poskytnutie investičnej pomoci REST API: Aktualizovať objekt mhsr-podnikatel-invest-pomoc
5a7e3f... 08:04, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Prehľad podnikateľských subjektov, ktorým bolo schválené poskytnutie investičnej pomoci
f08890... 07:58, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR
d4a11d... 07:56, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluvy o nájme a výpožičke nehnuteľností zverejňovaných na webovej stránke ministerstva
9d9778... 07:49, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok REST API: Aktualizovať objekt europsky-zoznam-existujucich-komercnych-chemickych-latok-2
ef643b... 07:37, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok REST API: Aktualizovať objekt europsky-zoznam-existujucich-komercnych-chemickych-latok-2
a6fa52... 07:36, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok Ministerstvo hospodárstva SR REST API: Aktualizovať objekt europsky-zoznam-existujucich-komercnych-chemickych-latok-2
0132f4... 07:34, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok Ministerstvo hospodárstva SR
90a14e... 07:27, 14 November, 2019 Ministerstvo hospodárstva SR REST API: Aktualizovať objekt europsky-zoznam-existujucich-komercnych-chemickych-latok