Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava - Staré Mesto