2 nájdené datasety

  • Súdne rozhodnutia XML

    Zverejňovanie súdnych rozhodnutí okresných a krajský súdov, špecializovaného trestného súdu s najvyššieho súdu
  • register právnických osôb

    link z Ministerstva spravodlivosti SR ukazuje na portál štatistického úradu, nakoľko pristupované údaje získava z obchodného registra MS SR.