3 nájdené datasety

Tagy: poľovníctvo

  • Rozborové štandardy CSV XLS xlsx

    Databáza zberu dát výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.
  • Poľovnícka štatistika CSV

    Poľovnícka štatistika (podľa príloh vykonávacej vyhlášky 344/2009 k zákonu o Poľovníctve v znení neskorších predpisov) predstavuje oficiálne údaje o výsledkoch a stave...
  • Poľovné oblasti a lokality rtf

    Zaradenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít.
Register je tiež dostupný použitím API (viď API Docs).