Tabuľka využívaného otvoreného softvéru

Z obsahu datasetu

Zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na...

Zdroj: Zoznam využívaného otvoreného softvéru

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Júl, 2017
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id056837eb-20b7-4bc6-a7d2-81347c01279a
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position1
Resource Group Id resource_group_id19343d39-2f76-48e2-96a6-420cbf71213c
Id revízií revision_id6932c6c3-ecd5-41cc-9e57-79f256215d35
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid