Zoznam ukončených projektov pozemkových úprav ...

Z obsahu datasetu

Jedná sa o zoznam území, kde boli spracované projekty pozemkových úprav (komplexné) a ukončené právoplatným rozhodnutím o schválení vykonania projektov.

Zdroj: Zoznam ukončených projektov pozemkových úprav (komplexných)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 November, 2022
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id7837592a-cf93-40f4-ab74-e87229a286d3
last_modifiedpred 6 mesiacmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position1
Resource Group Id resource_group_id745ffb67-3687-4ce0-9fc4-ce6fb9cb4833
Id revízií revision_idf38986d7-7fea-4e37-a7f7-7c27e91b00a0
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid