Zoznam správcov bytových domov

Zoznam správcov bytových domov je verejne prístupný zoznam vedený MDV SR, do ktorého sa zapisujú základné údaje o správcoch bytových domov. Zákon o správcoch bytových domov taxatívne stanovuje zapisované údaje, ktorými sú najmä obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, základné údaje o členoch štatutárneho orgánu a zodpovedných zástupcoch, adresy kancelárií, úradné hodiny a kontaktné údaje. Do zoznamu sa zároveň zapisujú uložené sankcie podľa § 3 ods. 6 zákona.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 23 Február, 2022
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id id0921df1c-4bbe-4042-835c-e54961e15541
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id551d1de2-d057-4b05-a218-4021bd5fa9f7
Id revízií revision_ida033b11f-a986-4b59-b1ef-aa7fee9facb8
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid