Schválené ŽoNFP za júl 2019

Z obsahu datasetu

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci OP Integrovaná infraštruktúra.

Zdroj: Zoznam schválených ŽoNFP OPII

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 Jún, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id6293c086-06f7-4ec7-9641-1dd7015ed81b
last_modifiedpred 2 mesiacmi
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
position11
Resource Group Id resource_group_id9e05b134-c975-42e4-8a90-8c362f05ea3b
Id revízií revision_idf3b7e1c8-b2f0-402c-b96d-86286a495e93
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid