Zoznam elektronických schránok PO aktivovaných na ...

Zoznam elektronických schránok právnických osôb aktivovaných na doručovanie. Zoznam obsahuje číslo schránky, zobrazovaný názov a číslo obce podľa číselníka.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 6 August, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idd04354ac-52fd-4a24-a6fa-d6d384de0035
last_modifiedpred 1 mesiacom
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
position3
Resource Group Id resource_group_iddf81dc8b-d336-4020-bc6b-0c4622494aba
Id revízií revision_idf65c902f-f737-44b5-9ec4-f74f88df5b3a
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid