Zoznam odborne spôsobilých osôb v oblasti ...

Z obsahu datasetu

Evidencia na základe zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zdroj: Zoznam odborne spôsobilých osôb v oblasti kontroly klimatizačných systémov

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 13 November, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id id2cf6b790-d8e4-4631-8a8f-d6aa54738872
Správca maintainer5A3771DC-B7D2-4F9D-9D5C-DC2A5B70775D
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id06211674-443b-4726-8c4c-835f973e3a23
Id revízií revision_id6166551e-c2e0-4daa-87ba-d46af5e7534c
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid