Zoznam kontaktných miest

Dataset obsahuje zoznam kontaktov ministerstva pre verejnosť a médiá.

Dáta a zdroje

Dodatočné informácie

Pole Hodnota
Autor Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Poskytovateľ datasetu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Jednoznačný identifikátor poskytovateľa datasetu 2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
Dátum prvého zverejnenia 6 September, 2021
Lokalita {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.073448, 48.174505], [17.125151, 48.15607], [17.124763, 48.146527], [17.13245, 48.145748], [17.117366, 48.135859], [17.073896, 48.142414], [17.073448, 48.174505]]]}

Súvisiace aplikácie

Žiadne súvisiace aplikácie