Zoznam OVM so schránkou aktivovanou na ...

Aktualizácia: mesačne. Dataset obsahuje prehľad orgánov verejnej moci (OVM), ktoré majú materskú identitu (obvykle sa jedná o organizačné zložky OVM). Zoznam pozostáva zo subjektov, ktorých schránka je aktivovaná na doručovanie.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 Máj, 2023
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 6 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id idf3a567f0-e7fb-4717-842d-d709fd440997
last_modifiedpred 26 dňami
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
Resource Group Id resource_group_id0834f3f0-0a2f-4e64-8960-e7a6db8a4dc5
Id revízií revision_idaebef383-3948-47d6-8c9a-4cced5cc302b
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid