Zoznam držiteľov osvedčenia o odbornej ...

Z obsahu datasetu

Evidencia na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Zdroj: Zoznam držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby právnickou osobou

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 November, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id idab93f303-1b65-4eaa-bb16-6a1b24aacb2a
Správca maintainer5A3771DC-B7D2-4F9D-9D5C-DC2A5B70775D
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id830667ba-4ce6-4998-b6d3-0d7b9435722d
Id revízií revision_id206f688d-22ad-45aa-b911-610c1b664efd
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid