Dáta centrálnej technickej evidencie ciest k ...

Z obsahu datasetu

Údaje centrálnej technickej evidencie ciest k 01.01.2018; rozsah: diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy na území SR. Údaje reprezentujú súčasti a príslušenstvo...

Zdroj: Údaje centrálnej technickej evidencie ciest - rok 2017

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Február, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 9 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id32eb318a-1c1c-4fec-bfbe-322cab8be952
last_modifiedpred 9 mesiacmi
Správca maintainer3B45E7D1-E6ED-4471-95B8-5AFB9785075B
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id1e936c6b-90c5-44c2-ba7b-dd81df2d9cf0
Id revízií revision_idf45f8fe6-44b6-4b1c-ad3f-588d3955f4d8
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid