Ročný výkaz za rok 2022

Štatistické zisťovanie - tlačivo Drevo (MPRV SR) 1-01 obsahuje sumárne údaje za evidenčný rok 2022 za štátne organizácie a neštátne subjekty.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dáthttp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 30 Jún, 2023
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formathttp
Id iddbbf3ddc-adf3-453e-a7db-b2913eb7207a
Správca maintainerAA27301C-CE11-42D5-9EF7-EAE8826DE812
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position2
Resource Group Id resource_group_id138f2e2f-f549-4864-8fef-67d3f3c37f01
Id revízií revision_id1b5b9a34-04cb-49bb-a6e3-d5a87797cf0e
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid