Ročný výkaz za rok 2021

Štatistické zisťovanie - tlačivo Drevo (MPRV SR) 1-01 obsahuje sumárne údaje za evidenčný rok 2021 za štátne organizácie a neštátne subjekty.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dáthttp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 30 Jún, 2023
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formathttp
Id id5210b1ca-6bae-42ac-8a68-6dac00c49f1b
last_modifiedpred 5 mesiacmi
Správca maintainerAA27301C-CE11-42D5-9EF7-EAE8826DE812
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_id138f2e2f-f549-4864-8fef-67d3f3c37f01
Id revízií revision_id8fcc76a9-6473-4bf6-8bf9-bf6f70fccfd8
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid