Ročný výkaz za rok 2021

Štatistické zisťovanie - tlačivo Sad (MPRV SR) 11-01 obsahuje údaje za evidenčný rok 2021 za štátne organizácie a neštátne subjekty.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dáthttp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 30 Jún, 2023
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formathttp
Id id41c05c88-dbfa-49cd-a9da-c0b8ad600a8c
last_modifiedpred 4 mesiacmi
Správca maintainerAA27301C-CE11-42D5-9EF7-EAE8826DE812
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_id40c15b33-b8b3-4882-9918-07b394829285
Id revízií revision_id923521ad-b7e6-4a20-b71e-e0425f915b7d
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid