Register odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami za rok 2007

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Dáta a zdroje

Dodatočné informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://www.ruvzto.sk/ZMLUVY/REGISTER_CH.xml
Autor Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany
Poskytovateľ datasetu Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany
Jednoznačný identifikátor poskytovateľa datasetu 1F25F8A1-9D21-4629-A36F-E119E1CC8884
Dátum prvého zverejnenia 7 Október, 2016
Verzia 1.0
Lokalita {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.845534, 48.521565], [17.865122, 48.532757], [17.871476, 48.561499], [17.886397, 48.571701], [17.89626, 48.592653], [17.919369, 48.582112], [17.952855, 48.583025], [17.949832, 48.590557], [17.983016, 48.596421], [17.979103, 48.612529], [18.007188, 48.625472], [18.002171, 48.628495], [18.015845, 48.623129], [18.01476, 48.632465], [18.023355, 48.638236], [17.994029, 48.681895], [17.990834, 48.705535], [18.021794, 48.714431], [18.028133, 48.702508], [18.041903, 48.705533], [18.096487, 48.691206], [18.105268, 48.696904], [18.164657, 48.642879], [18.184497, 48.646372], [18.199209, 48.632719], [18.227136, 48.629305], [18.256094, 48.609355], [18.215015, 48.573794], [18.235213, 48.567352], [18.226768, 48.554898], [18.231384, 48.551352], [18.254886, 48.555973], [18.284511, 48.541775], [18.312917, 48.502639], [18.309492, 48.495598], [18.262045, 48.486275], [18.1921, 48.43811], [18.13138, 48.44768], [18.112097, 48.420514], [18.050635, 48.436115], [18.059195, 48.450015], [18.040535, 48.453595], [18.039564, 48.460049], [18.013293, 48.464712], [18.002718, 48.463225], [18.003788, 48.455631], [17.966058, 48.457352], [17.964665, 48.464798], [17.915496, 48.493213], [17.846468, 48.514024], [17.845534, 48.521565]]]}

Súvisiace aplikácie

Žiadne súvisiace aplikácie