Register odborne spôsobilých osôb 2017 - voda, ...

Z obsahu datasetu

Evidencia osôb, ktorým Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody...

Zdroj: Register odborne spôsobilých osôb RUVZ ZH - voda, vodovody

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 Február, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id idc10d0b4d-3da5-437e-9533-93da45bd2421
Správca maintainer61128B05-F9E4-4CFF-9A7D-6E5CBA895F16
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
position2
Resource Group Id resource_group_id6a98a154-1021-4a97-bb17-1c5bea815797
Id revízií revision_idbb87911b-94fb-4863-ac44-bc66297621ce
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid