Register odborne spôsobilých osôb 2016 - voda, ...

Z obsahu datasetu

Evidencia osôb, ktorým Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom vydal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody...

Zdroj: Register odborne spôsobilých osôb RUVZ ZH - voda, vodovody

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 Február, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id8150d6d3-4f77-4a3f-9959-ab8a34fe52c0
Správca maintainer61128B05-F9E4-4CFF-9A7D-6E5CBA895F16
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
position1
Resource Group Id resource_group_id6a98a154-1021-4a97-bb17-1c5bea815797
Id revízií revision_id3e6caac4-1da0-4ea8-8e5c-fea615a1da77
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid