Register odborne spôsobilých osôb pri výrobe, ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni zriaďuje podľa § 15 ods. 2 zákona číslo. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti .

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 Február, 2023
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id idd5003636-9492-4164-b644-3c911f06553d
last_modifiedpred 1 mesiacom
Správca maintainerB99BCD75-70F2-4107-8D29-9C4584A325C9
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id0a84c855-3056-4c5a-adfa-185affb1c796
Id revízií revision_id18441c11-31ed-4be0-bf34-dc2a986e9352
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid