Register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zákon číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Dáta a zdroje

Dodatočné informácie

Pole Hodnota
Autor Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
Poskytovateľ datasetu Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca
Jednoznačný identifikátor poskytovateľa datasetu 18109FB5-72E4-47AE-AD62-94D2F3F2C0A8
Dátum prvého zverejnenia 6 Máj, 2016
Lokalita {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.322605, 49.315109], [18.365672, 49.324417], [18.404255, 49.350229], [18.398178, 49.356797], [18.415567, 49.367549], [18.403661, 49.396691], [18.449956, 49.393502], [18.476374, 49.409139], [18.481947, 49.423907], [18.494108, 49.428183], [18.492044, 49.434784], [18.547951, 49.467862], [18.534194, 49.485343], [18.545748, 49.50051], [18.597253, 49.510236], [18.602839, 49.497075], [18.63908, 49.496175], [18.677825, 49.507628], [18.754482, 49.488383], [18.808147, 49.515261], [18.86677, 49.519423], [18.941662, 49.5189], [18.971646, 49.504336], [18.960451, 49.48275], [18.970198, 49.476808], [18.960783, 49.454705], [18.973874, 49.451654], [18.989042, 49.431032], [18.968705, 49.413315], [18.972275, 49.401027], [19.027001, 49.393973], [19.044694, 49.400441], [19.053913, 49.415153], [19.091472, 49.415973], [19.121959, 49.402197], [19.126545, 49.389124], [19.1112, 49.371511], [19.151547, 49.358056], [19.145692, 49.334519], [19.160534, 49.328724], [19.129892, 49.307891], [19.097702, 49.311808], [19.066599, 49.29842], [19.038463, 49.309766], [19.030367, 49.304109], [19.013415, 49.312599], [18.988829, 49.307253], [18.972202, 49.316449], [18.939953, 49.309021], [18.931058, 49.298141], [18.912406, 49.302771], [18.910347, 49.312463], [18.892528, 49.32121], [18.894528, 49.337297], [18.869717, 49.351572], [18.844215, 49.359396], [18.804148, 49.354731], [18.774548, 49.380906], [18.74888, 49.388664], [18.732111, 49.376503], [18.73193, 49.366383], [18.708821, 49.370066], [18.67332, 49.358062], [18.67847, 49.340186], [18.669574, 49.352362], [18.639973, 49.364467], [18.619933, 49.34914], [18.5841, 49.36507], [18.574437, 49.353573], [18.543433, 49.360374], [18.525256, 49.347829], [18.513389, 49.35459], [18.483444, 49.337615], [18.432235, 49.329902], [18.411044, 49.337037], [18.373402, 49.318983], [18.322605, 49.315109]]]}

Súvisiace aplikácie

Žiadne súvisiace aplikácie