Zoznam registrovaných lietadiel

Z obsahu datasetu

Register lietadiel je evidencia lietadiel: – ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej...

Zdroj: Register lietadiel

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 Júl, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 3 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id5bb4d90c-ea9c-421d-b413-5c06b7c48895
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id20f14ffb-7c00-46d4-adaa-757363365dae
Id revízií revision_id0e2d0939-7ac2-4b06-81cc-810b2aaee534
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid