Schéma pre XML dáta

Popis: XML schéma pre XML dáta získavané službou RA_Changes_v20

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 2 Február, 2016
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id44687156-5f58-4fc4-981c-15e76a51cbdf
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position1
Resource Group Id resource_group_id8f16b43f-2270-4536-9067-17e43c74d9e2
Id revízií revision_idd94d681d-ad35-44a3-8382-2e896cbfef7e
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid