Prehľad o poskytnutých národných podporách 2015

Z obsahu datasetu

Poskytnuté dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v...

Zdroj: Prehľad o poskytnutých národných podporách

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Apríl, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id idb9935642-0665-4328-8dbd-f58f3a60b3bc
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position9
Resource Group Id resource_group_id284836d5-fbcc-48a5-a9c4-f0f7d5e5bfd3
Id revízií revision_idb32d6e55-f5da-4fae-82c8-4ac305279417
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid