Počet zriadených elektronických schránok ...

Počet zriadených elektronických schránok právnických osôb podľa zdrojových registrov.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 Apríl, 2023
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id id51c0d802-61ef-455a-b3d6-06bfd94d7052
last_modifiedpred 1 mesiacom
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position2
Resource Group Id resource_group_id11e088e0-0f86-4752-a44e-8526a04f1ab6
Id revízií revision_id7c435849-a39b-4675-a392-ae4a3ea8bbd7
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid