Počet používateľov webu MDV SR za rok 2019

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje údaje o počte používateľov a zobrazení webstránky MDV SR (www.mindop.sk) podľa mesiacov. Údaje sú aktualizované 2x ročne - v júni a decembri.

Zdroj: Počet používateľov a zobrazení webstránky MDV SR

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 Jún, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id idb2460cfb-ea33-40da-b610-f064c5c6c5aa
last_modifiedpred 3 mesiacmi
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position1
Resource Group Id resource_group_id7ba862e1-25bc-4fa0-abaa-a1028ebd7c3e
Id revízií revision_ida9b01a40-e396-438f-9937-53934722b31d
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid