Počet používateľov webu MDV SR za rok 2019

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje údaje o počte používateľov a zobrazení webstránky MDV SR (www.mindop.sk) podľa mesiacov. Údaje sú aktualizované 2x ročne - v júni a decembri.

Zdroj: Počet používateľov a zobrazení webstránky MDV SR

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 Jún, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 11 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id5af7b6e9-b379-4e90-a4c0-d9a9eaa99317
last_modifiedpred 3 mesiacmi
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_id7ba862e1-25bc-4fa0-abaa-a1028ebd7c3e
Id revízií revision_id9175b35b-3524-4a0a-9033-59ac6200abe1
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid