Plán VO 2021

Z obsahu datasetu

plán verejného obstarávania na kalendárny rok

Zdroj: Plán verejného obstarávania

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Február, 2021
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id id73f44e4c-0120-45fb-924e-f37c81e2d2f4
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainerAF5117EA-5B86-4519-A456-2BBF0DE4AD3C
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id7a82e114-99d9-43cc-941a-99e823cd15a1
Id revízií revision_id933358cd-836f-4f79-b5e4-36f3e61afda2
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid