Otvorené zdrojové kódy ISVS (2022-11-30).ods

Z obsahu datasetu

Tretia verzia datasetu otvorených zdrojových kódov informačných systémov verejnej správy. Dataset bol rozšírený o zdrojový kód opendatového portálu Ministerstva zahraničných vecí a...

Zdroj: Otvorené zdrojové kódy ISVS (2022-11-30)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 30 November, 2022
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatods
Id id8249141c-254a-46f0-a73e-24bf7d202535
Správca maintainer1EB1F79B-D3CB-41ED-9791-50FEC7D7D6AA
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idfdb822e9-cac5-4014-85c6-b88bf355d5ac
Id revízií revision_id4fd85077-0a3c-4254-a35b-63dc01b93882
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid