OpenSource využívaný na ÚVO

OpenSource využívaný na ÚVO

Dáta a zdroje

Dodatočné informácie

Pole Hodnota
Autor Úrad pre verejné obstarávanie
Poskytovateľ datasetu Úrad pre verejné obstarávanie
Jednoznačný identifikátor poskytovateľa datasetu 656F92FC-F8ED-4DA5-A9F5-1499E03AD575
Dátum prvého zverejnenia 24 Júl, 2017
Lokalita {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.117359, 48.138251], [17.13245, 48.145748], [17.124763, 48.146527], [17.125151, 48.15607], [17.155344, 48.167551], [17.174616, 48.187041], [17.224437, 48.191747], [17.217919, 48.181832], [17.237288, 48.16814], [17.227177, 48.163997], [17.234278, 48.162075], [17.237455, 48.144155], [17.284531, 48.116683], [17.276152, 48.100122], [17.245521, 48.112253], [17.217309, 48.103495], [17.202084, 48.061663], [17.194428, 48.063892], [17.187371, 48.053795], [17.157072, 48.073043], [17.139729, 48.09998], [17.142676, 48.13226], [17.117359, 48.138251]]]}

Súvisiace aplikácie

Žiadne súvisiace aplikácie