Objednávky tovarov a služieb RÚVZ Považská ...

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Považská Bystrica.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 November, 2022
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id ide2cfacbb-f36a-4d2d-9ac6-b5ed8fdfa6e7
last_modifiedpred 6 mesiacmi
Správca maintainerD49BAB9C-19EE-4160-991C-20358009247A
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id9debe121-ef2e-4478-b76b-d9b1bb7473cc
Id revízií revision_idc02df553-42c1-4d3e-8959-f41bf8177c1b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid