NKUSR_Dataset_Zoznam_vysledkov_nekontrolnej_cinnos...

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam výsledkov nekontrolnej činnosti ku dňu 09.11.2022

Zdroj: NKÚ SR Zoznam výsledkov nekontrolnej činnosti (09.11.2022)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 November, 2022
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id486a41ae-cfac-4fbd-bab2-7b11a2a5784e
Správca maintainer1850AA92-895F-4720-96E6-9EC33FC0BA7A
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id9acc50e9-ac1b-4b76-89bf-389c3cb57156
Id revízií revision_ide3fe5265-9854-42fb-b55b-98b58bf425d4
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid