NKUSR_Dataset_Zoznam_kontrolovatelnych_subjektov_0...

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam subjektov, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR ku dňu 09.11.2022

Zdroj: NKÚ SR Zoznam kontrolovateľných subjektov (09.11.2022)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 November, 2022
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id7fb8b8e4-5e00-4800-873b-1afbdbb7baeb
Správca maintainer1850AA92-895F-4720-96E6-9EC33FC0BA7A
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id14b90ffe-c63c-4cd9-9826-17ee730cff0f
Id revízií revision_idf4d1f75f-245b-420e-a350-64be5af60a58
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid