Manažment údajov pre vedu a výskum

Klasifikačné schémy

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 Marec, 2023
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id95380835-b6e0-4092-b898-74ff27853c06
Správca maintainer8BDF7628-97F6-4BAB-822C-C046B90EDAEB
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idda2c6cfa-79d2-4a80-b80f-58c6ae017df2
Id revízií revision_idc4c905f5-bfcb-42f5-a9a0-9ad462ba3da5
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid