Hranice užívania 2017

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje hranice užívania deklarované žiadateľmi o priame podpory

Zdroj: Hranice užívania

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Júl, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id idd7ca9600-f9f5-42d6-acae-5357f9ff94e2
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpodľa potreby
position3
Resource Group Id resource_group_idcba2ca90-aa5e-4a70-8880-ec9e50809aaf
Id revízií revision_id296beb81-3886-4968-8a44-9c8b362b8b95
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid