Hranice užívania 2018

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje hranice užívania deklarované žiadateľmi o priame podpory

Zdroj: Hranice užívania

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Júl, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id idbd717061-ced6-4c66-8fc8-afd211c8a6ed
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpodľa potreby
position5
Resource Group Id resource_group_idcba2ca90-aa5e-4a70-8880-ec9e50809aaf
Id revízií revision_id13713228-7a3e-4c8c-b066-bcba62386c89
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid