Hranice užívania 2016

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje hranice užívania deklarované žiadateľmi o priame podpory

Zdroj: Hranice užívania

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Júl, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgml
Id id15e7af7d-fdd4-4e3c-9d8a-b6dc868b1e78
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpodľa potreby
position1
Resource Group Id resource_group_idcba2ca90-aa5e-4a70-8880-ec9e50809aaf
Id revízií revision_id15312071-bf4a-4ec8-bc80-a933523c733b
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid