História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
13d31d... 10:26, 29 November, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-objednavok-2022-10-31
1f012f... 10:25, 29 November, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-objednavok-2022-10-31
d17f90... 10:22, 29 November, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava