História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
46c667... 08:57, 3 Február, 2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
b5a813... 13:06, 18 Január, 2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
8e57a5... 09:18, 17 Január, 2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
9cf93e... 13:58, 16 December, 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
238377... 06:27, 12 Marec, 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
c37bbb... 13:27, 23 Január, 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
5c7cd4... 10:42, 30 Apríl, 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
d1c99b... 10:49, 8 Marec, 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
dd1659... 11:57, 7 Marec, 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
74a89b... 09:15, 2 Jún, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
293dc2... 09:00, 26 Apríl, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
704e56... 08:59, 26 Apríl, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
efe6a6... 10:39, 22 Marec, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
367b6d... 08:25, 22 Marec, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
f80d1c... 08:18, 22 Marec, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
d53f28... 08:04, 22 Marec, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
2f564f... 07:59, 22 Marec, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
a12bfb... 07:56, 22 Marec, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-oso-potraviny-a-pokrmy
5d92a6... 07:46, 22 Marec, 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta