História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
9882ed... 06:56, 5 Jún, 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
8eb992... 06:52, 5 Jún, 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
61d893... 08:59, 19 Február, 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
ec3bc4... 08:58, 19 Február, 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
80d5bd... 08:58, 19 Február, 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
39ba5d... 08:00, 7 December, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
796c6d... 09:00, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
040f21... 08:59, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
dbda86... 08:58, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
11a023... 08:58, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
a1f069... 08:57, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
b1209b... 08:56, 11 Máj, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
170ec9... 07:01, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
dfd0bc... 07:00, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
b32d6e... 06:58, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
53ee6a... 06:56, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
4b44de... 06:53, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
b35eb7... 06:51, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
754ba6... 06:50, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
cff5be... 06:49, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
757d82... 06:47, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
073df0... 06:44, 7 Apríl, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
89a358... 08:08, 31 Marec, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
c59b09... 08:03, 31 Marec, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
2aa74b... 08:02, 31 Marec, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
88a6c8... 08:00, 31 Marec, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach
233875... 07:54, 31 Marec, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
fb5905... 16:19, 30 December, 2015 migration-tool REST API: Vytvor objekt prehlad-o-poskytnutych-narodnych-podporach